Selline hinnaerinevus annab Ameerika kontinendile konkurentsieelise Aasia turul, mistõttu EL–le edukas ekspordivõimalus võib pöörduda langusesse.

Kõige enam on eksport kasvanud Hiinasse (+85%), Jaapanisse(+ 9%) ja Hong Kongi (8%). Suurimad Hiina suunal eksportijad on Saksamaa, Hispaania ja Taani.

Praegu on EL maailma suurim sealiha eksportija, talle järgnevad USA ja Kanada. EL tulevikuvõimalused sõltuvad suuresti sellest, kuidas edenevad USA-Jaapani ja Kanada–EL kaubandusläbirääkimised (viimasega võiks EL turule aastas tulla 75 000 sealiha). Seetõttu on EL jaoks väga oluline jätkata ekspordi kasvatamist Ladina-Ameerika suunal (Taani ekspordib Mehhikosse (väga kõrged imporditollimaksud), Kolumbiasse jne) ning Venemaa turu taasavamine seaks EL väiksemasse sõltuvusse Ameerika kontinendil toimuvast.

Samas tuleb silmas pidada EL seisukohta, et liikmesriikide kahepoolsed läbirääkimised Venemaaga ei ole lubatud ning kogu EL tuleb käsitleda tervikuna. Vene pool aga kasutab sigade Aafrika katku selles kontekstis ära ning blokeerib kogu EL eksporti.

Sama argumenti kasutab Vene pool ka vaidluses WTO-ga juures. Ollakse arvamusel, et Venemaa poolt on tegemist protektsionismiga, sest viimaste aastate jooksul on nende enda seakasvatus tublisti arenenud, sinna on suunatud suuri investeeringuid – järelikult on vaja oma farmerit odavama importliha eest kaitsta.

Poola sealiha taasalustatud eksport Hiinasse peatati hiinlaste poolt uuesti tänu värsketele sigade Aafrika katku juhtumitele Poolas. Samuti tuleb katkust tulenevalt alustada uuesti nullist läbirääkimisi Koreaga.

Uus potentsiaalne turg on Vietnam, kus üritavad kanda kinnitada ka Ameerika tootjad.

Söödateravilja laovarud suurenevad, sest 2016 saak nisule (749 mln tonni) ja maisile (1042 mln tonni) ületab tarbimise, hoides söödateravilja hinda all. Samuti ületab soja saak (336 mln) tarbimise, kasvatades seega ka soja laovarusid.

Söödateravilja hinnad püsivad tasemel 160-170 USD/t ja soja 378 USD /t.

Suurimad saagikusekasvatajad EL-s olid sellel aastal kaunviljad: +9,3%.

Allikas: sealiha nõuandev komitee, Copa-Cogeca sealiha töögrupp